ముగించు

ఎన్నికలు

ఓటర్ గైడ్

ఓటర్ గైడ్ – విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు సీనియర్ సిటిజన్లు

FORM 12D Telugu 

వెబ్‌సైట్ చిరునామా
వివరణ
https://officials.eci.gov.in/ అధికారుల కొరకు 
https://voters.eci.gov.in/ జాతీయ ఓటర్ల సేవా పోర్టల్
https://eci.gov.in భారత ఎన్నికల కమిషన్
http://ecisveep.nic.in/ SVEEP – క్రమబద్ధమైన ఓటర్ల చైతన్యం మరియు ఎన్నికల భాగస్వామ్యం
http://ceoandhra.nic.in/ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్