ముగించు

కలెక్టర్ల చరిత్ర

చిత్తూర్ జిల్లాలో పని చేసిన కలెక్టర్ల జాబితా

కలెక్టర్ల చరిత్ర
వ. సం. కలెక్టర్ పేరు నుండి వరకు
1 ఎన్ఎస్ బ్రోడి 1911
2 ఇ స్కాట్ 1911
3 ఫోర్తెరింగం 1911 1914
4 ఎ వై జి కాంప్బెల్ 1912 1913
5 ఎ ఆర్ కుమ్మింగ్ 1914
6 సి ఎ సౌటర్ 1914
7 ఎచ్ ఎల్ బ్రైద్వుడ్ 19141926 19171928
8 ఎస్ ఎం వి ఊస్మన్ 1917
9 టి రాఘవయ్య 1917
10 ఎ గల్లేటి 1917 1920
11 ఎ ఉపెంద్రపై 1920 1921
12 ఎచ్ టి రీల్ల్య్ 1921 1922
13 టి ఎచ్ హిల్ 1923
14 సి ఎక్రాప్టన్ 1923 1924
15 ఎం రామారావు 1924 1926
16 ఎఫ్ ఆర్ బ్రిస్లె 1928 1931
17 సి ఎఫ్ బ్రాకెన్బరి 1928 1931
18 టి ఎల్ ఆర్ కహన్ద్రన్ 1931
19 ఐ ఎం ఫ్రేసేర్ 1932 1934
20 ఎ ఆర్ కాక్స్ 1932 1934
21 డబ్లు ఆర్ ఎస్ సత్తిఅనందన్ 1934
22 ఆర్ బి మాకవెన్ 1935
23 ఎస్ రంగానతాన్ 1936
24 టి భాస్కర రావు 1936
25 ఎ డి క్రోమ్బి 1937 1938
26 వి వి సుబ్రమణ్యం 1938
27 ఎచ్ ఎచ్ కార్లిస్టన్ 1938
28 జవాద్ హుస్సేన్ 1938 1943
29 ఎం వి సుబ్రమణ్యం 1942 1943
30 టి ఎ వర్గీష్ 1942
31 ఎచ్ ఎం హస్సన్ 1943
32 ఆర్ సి రాథో 1943
33 ఎ ఆర్ వేస్ట్లేక్ 1944
34 ఎం కరమ తుల్లా 1944 1946
35 నఖుడా ఎస్ ఎం 1945
36 సి డబ్లు త్రీమీన్హీర్ 1946
37 వి ఎన్ రాజన్ 1946 1947
38 జే సి గ్రాఫఫ్త్స్ 1948
39 ఎన్ సుబ్రమణ్యం 1948 1949
40 సి రామచంద్రన్ 1950 1952
41 టి ప్రభాకర రావు 1952 1953
42 ఎన్ యాగంటి 1953 1956
43 జె ఎ ధర్మరాజ్ 1956
44 పి వి రత్నం 1957 1958
45 ఎ రామచంద్ర రెడ్డి 1957
46 సి సుర్యప్రకాస రావు 1958
47 భాసీర్ అహ్మద్ తాహీర్ 1958 1960
48 బి కె రాయి ఎ ఎస్ 1961 1963
49 కె ఎ అన్సారి 1963 1965
50 టి లక్ష్మా రెడ్డి 1965 1966
51 పి సీతాపతి 1966 1968
52 ఎస్ ఎన్ ఆచంట 1968 1969
53 బి వి రామారావు 1969 1972
54 ఎ వల్లిఅప్పన్ 1972 1974
55 ఎం ఎస్ రాజాజీ 1974 1977
56 డి రామకృష్ణయ్య 1977 1979
57 వి ఎస్ సంపత్ 1979 1982
58 ఎ కె గోయల్ 1982 1983
59 టి చట్టర్జీ 1983 1984
60 ఎం జె శ్రీనివాసమూర్తి 1984 1985
61 డా జె శ్రీధరసర్మ 1985 1986
62 సిహెచ్ వెంకటపతి రాజు 1986 1987
63 కె ఆర్ పరమహంశ 1987 1987
64 సి విశ్వంత్ 1987 1990
65 ఎం నాగార్జున 1990 1991
66 ఐ వి సుబ్బారావు 1991 1992
67 టి జనార్ధన నాయుడు 1992 1993
68 జె ఆర్ ఆనంద్ 1993 1994
69 ఐ వెంకటేశ్వర్లు 1994 1995
70 సురేష్ చండా 1995 1995
71 ఎస్ నర్సింగ్ రావు 1996 1998
72 నీరాబ్ కుమార్ ప్రసాద్ 1998 1998
73 పి కృష్ణయ్య 1998 2000
74 పి వి సత్యనారాయణ మూర్తి 2000 2003
75 జి సాయి ప్రసాద్ 2003 2003
76 ఎ గిరిధరి 2003 2004
77 షమ్షీర్ సింగ్ రావత్ 2004 2008
78 ఎం రవిచంద్ర 2008 2009
79 వి శేషాద్రి 2009 2011
80 ఎస్ సోలమన్ ఆరోకిఅరాజ్ 2011 2013
81 కె రాంగోపాల్ 2013 2014
82 సిద్ధార్థ్ జైన్ 2014 2017
83 ప్రద్యుమ్న పి ఎస్ 2017 2019
84 డా ఎన్ భరత్ గుప్తా 2019