ముగించు

కాంటాక్ట్ డైరెక్టరీ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఎన్ ఐ సి

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం చిరునామా
బి కె సుధాకర్డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆఫిసర్bksudhakar[at]nic[dot]inనేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్, 2వ అంతస్తు, కలెక్టరేట్, చిత్తూరు

రెవెన్యూ విభాగము

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం చిరునామా
ఎస్ సుజనరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్rdonagari[at]gmail[dot]comరెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం, నగరి
శ్రీమతి సి రేనుఖరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్ctrrdo[at]gmail[dot]comరెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం, చిత్తూరు
టి పద్మావతిరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్rdopalamaneru[at]gmail[dot]comరెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం, పలమనేరు
శ్రీ ఎస్ శివయ్యరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్rdokuppam[at]gmail[dot]comరెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం, కుప్పం