ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Dist Collector షాన్ మోహన్ సగిలి, ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా పాలనా అధికారి మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collectorchittoor[at]gmail[dot]comవివేకానంద భవనం, చిత్తూర్08572240333
JC CHITTOOR పులి శ్రీనివాసులు ఐ.ఏ.యస్జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషనల్ మేజిస్ట్రేట్jcchittoor[at]gmail[dot]comవివేకానంద భవనం.చిత్తూర్08572231181
శ్రీ బి. పుల్లయ్యజిల్లా రెవెన్యూ అధికారి & అదనపు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్dro[dot]cttr[at]gmail[dot]comవివేకానంద భవన్, వెల్లూరు రోడ్, చిత్తూరు