ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
శ్రీ హరి నారాయణన్.ఎం. ఐ.ఎ.ఎస్ శ్రీ హరి నారాయణన్.ఎం ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా పాలనా అధికారి మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collectorchittoor[at]gmail[dot]comవివేకానంద భవనం, చిత్తూర్08572240333
JC పి.రాజాబాబు ,ఐ.ఏ.ఎస్జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషనల్ మేజిస్ట్రేట్jcchittoor[at]gmail[dot]comవివేకానంద భవనం.చిత్తూర్08572231181

మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
గిరీష గారు పి యస్ గిరీష ఐఎయస్మున్సిపల్ కమిషనర్, తిరుపతితిరుపతి మునిసిపల్ కార్పొరేషన్