ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 సెన్సస్ ప్రకారము తాత్కాలిక జనాభా లెక్కలు, మొత్తం మండలాలు 64.

డెమోగ్రఫీ
వివరణ విలువ వివరణ విలువ
విస్తీర్ణము 15,563 చ.కిమీ రెవిన్యూ దివిజన్లు 3
తాలుకాలు సంఖ్య 19 రెవిన్యూ మండలాలు 66
మండల ప్రజాపరిషత్ 62 గ్రామ పంచాయితీలు 1372
మున్సిపాలిటీ 8 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు 2
గ్రామాలూ 1540 మొత్తం జనాభా 41,78,061
జనాభా(పురషులు) 22,50,082 జనాభా (స్త్రీలు) 19,27,979
0-6 సం మొత్తం జనాభా 4,92,445 0-6 సం. జనాభా పురషులు 2,68,085
0-6 సం జనాభా స్త్రీలు 2,42,360 అక్షరాస్యత శాతము 72.36%
మొత్తం అక్షరాస్యత 27,11,432 అక్షరాస్యులు (పురుషులు) 15,12,958