ముగించు

డైరెక్టరీ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఎన్ ఐ సి

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం చిరునామా
బి కె సుధాకర్డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆఫిసర్bksudhakar[at]nic[dot]in

రెవెన్యూ విభాగము

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం చిరునామా
శ్రీ కనకనర్సా రెడ్డిరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్rdotpty[at]gmail[dot]comఆర్ డి ఓ ఆఫీస్,తిరుపతి
శ్రీమతి సి రేనుఖరెవిన్యూ డివిసినల్ ఆఫీసర్ctrdao[at]gmail[dot]com
శ్రీ ప్రసాద్ బాబు మూర్పాపరిపాలన అధికారి
యమ్ ఎస్ మురళిజిల్లా రెవెన్యూ అధికారిdro[dot]cttr[at]gmail[dot]comకలెక్టర్ ఆఫీస్ చిత్తూర్