ముగించు

పర్యాటక ప్రదేశాలు

వడపోత:
తిరుమల-టెంపుల్
తిరుమల
వర్గం ధార్మిక

వెంకటేశ్వర ఆలయం భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లాలోని తిరుపతి వద్ద తిరుమల కొండ పట్టణంలో ఉన్న ఒక మైలురాయి వైష్ణవ ఆలయం. విష్ణువు అవతారమైన శ్రీ…