ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IIIT), చిత్తూరు

చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్

పిన్ కోడ్: 517001

మదనాపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ & సైన్స్

మధనపల్లి, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్

పిన్ కోడ్: 517001

శ్రీ కాళహస్టీశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్, శ్రీకాళహస్తి

శ్రీకాళహస్తి,చిత్తూర్

పిన్ కోడ్: 517001

శ్రీ శ్రీనివాస ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ

చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్

పిన్ కోడ్: 517001

చికిత్సాలయాలు

పాఠశాలలు

కింగ్స్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్

గంగనపల్లి, రామ్ నగర్ కాలనీ, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001

బి వి రెడ్డి సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్

సత్యనారాయణపురం, సి.జి. పల్లె, పోస్ట్, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517002

పిన్ కోడ్: 517001

పురపాలక

చిత్తూరు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

చిత్తూరు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్,చిత్తూరు

పిన్ కోడ్: 517001

తిరుపతి మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

తిరుపతి

పిన్ కోడ్: 517501

నగరి మునిసిపాలిటీ

నగరి, చిత్తూరు

పిన్ కోడ్: 517590

పుంగనూర్ మునిసిపాలిటీ

పుంగనూరు, చిత్తూరు

పిన్ కోడ్: 517247

పుత్తూర్ మునిసిపాలిటీ

పుత్తూర్

పిన్ కోడ్: 517583

మదనపల్లి మునిసిపాలిటీ

మదనపల్లి

పిన్ కోడ్: 517330

పోలీస్ స్టేషన్లు

జి డి నెల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్

చిత్తూరు పుత్తూరు ఆర్డి, గంగాధర నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517125

పిన్ కోడ్: 517125

పోస్టల్

బ్యాంకులు

అలహాబాద్ బ్యాంకు

సుందర్ అయ్యర్ స్ట్రీట్, చిత్తూరు

పిన్ కోడ్: 517001

ఇండియన్ బ్యాంక్

కేఆర్ పల్లి, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001

కెనరా బ్యాంక్

తోటపాల్యం, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001

చిత్తూరు కో-ఆపరేటివ్ టౌన్ బ్యాంక్

చిత్తూరు, తోటపాల్యం, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001

విద్యుత్

APSPDCL ఆపరేషన్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ కార్యాలయం

గాంధీ ఆర్డీ, తోటపాల్యం, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001

DEE ఆఫీస్ APSPDCL చిత్తూరు

తోటపాల్యం, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 517001

పిన్ కోడ్: 517001