ముగించు

ప్రాథమిక సమాచారం

ఓటర్ గైడ్ 

ఓటర్ గైడ్ – విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు సీనియర్ సిటిజన్లు 

 

వెబ్‌సైట్ చిరునామా

వివరణ
http://eronet.ecinet.in/ అధికారుల కొరకు 
https://voters.eci.gov.in/ జాతీయ ఓటర్ల సేవా పోర్టల్
https://eci.gov.in భారత ఎన్నికల కమిషన్
http://ecisveep.nic.in/ SVEEP – క్రమబద్ధమైన ఓటర్ల చైతన్యం మరియు ఎన్నికల భాగస్వామ్యం
http://ceoandhra.nic.in/ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్