ముగించు

ముఖ్యమైన తేదీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల షెడ్యూల్

విధాన సభ ఎన్నికలు 2024


పోల్ ఈవెంట్స్ తేదీ రోజు
ప్రకటన & ప్రెస్ నోట్ జారీ
16-03-2024
శని
గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తేదీ
18-04-2024
గురు
నామినేషన్లకు చివరి తేదీ
25-04-2024
గురు
నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ
26-04-2023
శుక్ర
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
29-04-2024
సోమ
పోల్ తేదీ
13-05-2024
సోమ
ఓట్ల లెక్కింపు
04-06-2024
మంగళ