ముగించు

కలెక్టర్ కార్యాలయం

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ కార్యాలయం
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
Dist Collector షాన్ మోహన్ సగిలి, ఐ.ఎ.ఎస్ జిల్లా పాలనా అధికారి మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ collectorchittoor[at]gmail[dot]com 08572240333 వివేకానంద భవనం, చిత్తూర్
JC పులి శ్రీనివాసులు ఐ.ఏ.యస్ జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషనల్ మేజిస్ట్రేట్ jcchittoor[at]gmail[dot]com 08572231181 వివేకానంద భవనం.చిత్తూర్
droa శ్రీ ఎన్ రాజశేఖర్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి & అదనపు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ dro[dot]cttr[at]gmail[dot]com వివేకానంద భవన్, వెల్లూరు రోడ్, చిత్తూరు