ముగించు

DM&HO / DCHS / టీచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద కంబైన్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో మొత్తం 25 కేటగిరీల పోస్టులకు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ (ROR)

DM&HO / DCHS / టీచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద కంబైన్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో మొత్తం 25 కేటగిరీల పోస్టులకు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ (ROR)
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
DM&HO / DCHS / టీచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద కంబైన్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో మొత్తం 25 కేటగిరీల పోస్టులకు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ (ROR) 18/09/2022 24/09/2022 చూడు (2 MB)