ముగించు

నియామక

నియామక
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, మెడికల్ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు & ఇతర పారామెడికల్ పోస్టుల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ చిత్తూరు జిల్లాలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై

స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, మెడికల్ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు & ఇతర పారామెడికల్ పోస్టుల నియామకానికి నోటిఫికేషన్
చిత్తూరు జిల్లాలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై

02/09/2021 15/09/2021 చూడు (320 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు