ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
క్రాప్ కట్టింగ్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ కిట్‌ల కోసం షార్ట్ టెండర్ నోటీసు 17/10/2020 22/10/2020 చూడు (395 KB)
1880 గ్రీన్ హాఫ్ కోట్స్ సరఫరా కోసం టెండర్ – వ్యవసాయ శాఖ, చిత్తూరు జిల్లా 07/09/2020 15/09/2020 చూడు (358 KB)
టెండర్ల 11/05/2019 01/08/2019 చూడు (30 KB)